ABventures

  • Post Author:
  • Post Category:

ABventure - napredne poslovno finančne storitve Storitve za novonastajujoča podjetjaustanavljanje podjetjaizobraževanjeposredovanje pri prodaji in nakupu podjetja,navidezna pisarnaStoritve za podjetja z zelo zanimivo poslovno idejo a brez kapitala za razvoj. Podpiramo…

Continue Reading ABventures

Kaj je likvidnost?

Likvidnost je sposobnost spreminjanja nedenarnega premoženja v denarna sredstva, stopnja likvidnosti pa je odvisna od časa in stroškov, ki so za to potrebni. Gre torej za procesni vidik kakovosti neke…

Continue Reading Kaj je likvidnost?

Vrste podjetij, ki so občutljive na krizo

Po občutljivosti lahko rečemo, da so banke najbolj na udaru v kriznih časih: Banke delujejo na principu pridobivanja poceni denarja (depoziti, tuje finančne institucije, obveznice), ki ga posojajo naprej (fizične…

Continue Reading Vrste podjetij, ki so občutljive na krizo

Vrednotenje podjetja – Dinamična ocena – Priprava podatkov za napoved čistega denarnega toka DCF

Pred izvedbo vrednotenja po denarnem toku moramo podatke pripraviti tako, da se ujemajo z napovedmi in cilji podjetja. Prilagajamo sledeče : Rast operativnih prihodkov Rast stroškov materiala in blaga. Stroški…

Continue Reading Vrednotenje podjetja – Dinamična ocena – Priprava podatkov za napoved čistega denarnega toka DCF

Izračun diskontne stopnje

Za diskontno stopnjo se uporablja tehtano povprečno ceno investiranega kapitala (WACC). Za uspešno poslovodenje podjetja in oceno vrednosti podjetja je zelo pomembno, da poslovodstvo pozna raven tveganja in pričakovane donose…

Continue Reading Izračun diskontne stopnje

Vrednotenje podjetja – Statična ocena – Likvidacijska vrednost

Pri likvidaciji vrednosti se pregleda vsa sredstva in obveznosti, ki jih ima podjetje v svojih knjigah. Osnovna predpostavka je da se sredstva 'znebijo' oziroma odprodajo in pokrijejo nastale obveznosti (po…

Continue Reading Vrednotenje podjetja – Statična ocena – Likvidacijska vrednost

ABfinance

  • Post Author:
  • Post Category:

ABfinance - napredne poslovno finančne storitve Storitve za napredno delovanje podjetjafinančno načrtovanje, sledenje finančni realizaciji in poročanje,načrtovanje denarnega toka, sledenje realizaciji denarnega toka in poročanje,investicijsko načrtovanje, sledenje investicijskirealizaciji in poročanje,vrednotenje…

Continue Reading ABfinance