ABfinance

ABFinance

ABfinance

Storitve za napredno delovanje podjetja

ABfinance – napredne poslovno finančne storitve

  1. finančno načrtovanje, sledenje finančni realizaciji in poročanje,
  2. načrtovanje denarnega toka, sledenje realizaciji denarnega toka in poročanje,
  3. vrednotenje podjetij,
  4. načrtovanje in implementacija EVA koncepta,
  5. operativno in finančno prestrukturiranje podjetja,
  6. upravljanje investicij/naložb – tvegani kapital

Načrtovanja poslovanja na različnih nivojih – finančno načrtovanje, načrtovanje denarnega toka, investicijsko načrtovanje. Vpeljava sistem vrednot – EVA (Economic Value Added). Vrednotenja podjetij (statična in dinamična vrednotenja)