You are currently viewing Dobro je vedeti – Kaj je denarni tok 2.del

Dobro je vedeti – Kaj je denarni tok 2.del

Denarni tok je pretok denarja v in izven podjetja . To je dejansko krvotok podjetja.

Najpogosteje ga merimo v določenem časovnem okvirju kot tudi ga primerjamo z ostalimi časovnimi okvirji.

Lahko merimo denarni tok :

  • podjetja (direktna ali/in indirektna oblika poročanja)
  • projekta (ponavadi z diskontiranjem)
  • finančnega izdelka

Denarni tok podjetja se uporablja tudi za dinamično vrednotenje podjetij.

Denarni tok projekta skupaj z diskontiranjem bodočih denarnih pritokov in odtokov izračunavamo upravičenost projekta (ter za nadzor izvrševanja projekta ob njegovem sprejemu). Kot merilo še lahko uporabljamo IRR (notranja stopnja donosa) ter NPV (neto sedanja vrednost).