od 1/10/2011 so spremenjeni podračuna za plačilo prispevkov in davkov iz naslova OD-Osebnega dohodka

A o zmanjšanju davkov in prispevko ni ne duha ne sluha. Tako imamo še vedno najbolj davčno in prispevno obremenjeno (obvezno)  delovno silo. So nam pa uspeli zmanjšati stroške nakazovanja (ha, ha, …)

 

Nekoč so se nakazila vršila na sledeče ločene račune s sklici, pri čemer je xxxxxxxx davčna številka podjetja.

Prispevek%Podračunrefsklic
Prispevki iz bruto plače (breme delojemalca)skupaj – 22,10%
Zdravstveno zavarovanje6,36%SI5601100-8883000073si19xxxxxxxx-45004
ZPIZ15,50%SI5601100-8882000003si19xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje0,14%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo0,10%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-43001
Prispevki na bruto plačo (breme delodajalca)skupaj – 16,10%
Zdravstveno zavarovanje6,56%SI5601100-8883000073si19xxxxxxxx-45004
ZPIZ8,85%SI5601100-8882000003si19xxxxxxxx-44008
Zaposlovanje0,06%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-42005
Starševsko varstvo0,10%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-43001
Poškodbe pri delu0,53%SI5601100-8883000073si19xxxxxxxx-45004
Članarine0,00%
Izobraževanje in stanovanjska izgradnja0,00%
Druge obveznosti delojemalca0,00%

——————-

Sedaj je obračun isti le nakazila so kumulativna glede na zvrst prispevka (xxxxxxxx-davčna številka podjetja)

 
NAKAZILA
1-ZZZS-Zdravstveno zavarovanje13,45%SI5601100-8883000073si19xxxxxxxx-45004
2-ZPIZ-Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35%SI5601100-8882000003si19xxxxxxxx-44008
3-ZRSZ-Zaposlovanje 0,20%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-42005
4-CSD-Starševsko varstvo 0,20%SI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-43001
5-DURS-Davčni odtegljaj – AKONTACIJA DOHODNINESI5601100-8881000030si19xxxxxxxx-40002