Dobro je vedeti – Kaj je obratni kapital?

Obratni kapital je presežek dolgoročnih in trajnih virov financiranja nad dolgoročnimi sredstvi.