Funkcije upravnih odborov

Uradna funkcija upravnega odbora (dalje UO) je upravljanje podjetja skupaj ali brez izvršilne funkcije in zastopa izključno interes podjetja. Člane UO postavlja nadzorni odbor (dalje NO). Pri svojem delu se…

Continue Reading Funkcije upravnih odborov

Funkcije nadzornih odborov/svetov

Uradna funkcija nadzornega odbora (dalje NO) je nadzor upravnega odbora (dalje UO) in zastopa interes podjetja. Člane NO postavlja skupščina delničarjev glede na volilno pravico. Večji lastniki postavljajo v svoje…

Continue Reading Funkcije nadzornih odborov/svetov

Zakaj je potrebno upravljanje z denarnim tokom?

ODGOVOR: Upravljanje denarnega toka podjetja je bistvo zdravega poslovanja vsakega podjetja in je drugače rečeno upravljanje likvidnosti podjetja. Z upravljanjem točno vemo koliko razpoložljivih tekočih sredstev potrebujemo, koliko potrebujemo za…

Continue Reading Zakaj je potrebno upravljanje z denarnim tokom?

What is the difference between the operational and financial restructuring?

ANSWER: Operational restructuring is based on business reorientation, ownership consolidation and/or solving pre-crisis or even crisis situation of business. Financial restructuring is based on optimization sources of funding and optimization…

Continue Reading What is the difference between the operational and financial restructuring?

Kakšna je razlika med operativnim in finančnim prestrukturiranjem?

ODGOVOR: Operativno predstrukturiranje je prestrukturiranje dejavnosti in ponavadi je potrebno zaradi preusmeritve podjetja, spremembe lastništva podjetja ali pa celo zaradi predkriznega in kriznega stanja v podjetju. Finančno prestrukturiranje se izvaja,…

Continue Reading Kakšna je razlika med operativnim in finančnim prestrukturiranjem?